johnny cash

apk

Cash.jpg
00:00 / 04:27
Cash Johnny.jpg
APK.jpg
1185876_506672802755063_1581745435_n.jpg

Het was een van de laatste nummers voor de dood van Johnny Cash.In de tekst staan veel verwijzingen naar de bijbel. Cash beschrijft in de tekst met "one of the four beasts" de vier ruiters van de Apocalyps uit het het Nieuwe Testament van de Bijbel. In het begin van het muzikale gedeelte reciteert Cash dat er op een dag een man zal komen om een oordeel te vellen. Het lied beschrijft dat deze gebeurtenis wordt begeleid door trompetten, doedelzakken, en honderd miljoen engelen. De stem van God wordt vaak vergeleken met het geluid van een luide trompet. Het nummer verwijst ook naar de gelijkenis van de tien maagden uit het evangelie van Matteüs. De zin "It's hard for thee to kick against the pricks" is een verwijzing naar een Grieks Spreekwoord. "The wise man will bow down before the throne and at his feet they'll cast their golden crowns" verwijst naar ouderen die de Heer aanbidden en hun kronen leggen voor hem.